Haku

Tiäđuh mist

Säämimuseo Siida lii váldumaađij neelji (E75) piällást Aanaar markkânist, Juvduujuv šalde taavaabeln.

Säämimuseo Siida lii algâaalmug museo já sämmiliih láá Euroop union kuávlu áinoo algâaalmug. Säämimuseo lii Tave-enâmij vuossâmuš säämimuseo já tom vuáđudii sämmiliih jieijah. Ive 1959 Samii Litto – Saamelaisten yhdistys toimâhovdâ Johan Nuorgam jođettâsâst vuáđudij Aanaar Säämimuseo, mii tooimâi kidâ ive 1998 räi olgomuseon kesipaajeest.

Ive 1986 vuáđudui Saamelaismuseosäätiö (Sämimuseosiäđus), mon ulmen lâi toohâđ säämimuseotooimâst áámmátlâš já nanodiđ tom. Sämimuseosiättus ulmen lii sämmilij aalmuglii kulttuur tuárjum já ovdedem. Siättus stivrim museotooimâ tárguttâssân lii paijeentoollâđ já nanodiđ sämiaalmug tiäđuid jieijâs kulttuurist, historjást jâ pirrâsist sehe tuárjuđ sämmilii identiteet já kulttuurlii jieštobdo. Sämikulttuur vuorkkiimist Suomâst västidij ive 1998 räi Suomâ aalmuglâšmuseo, mon maŋa vuorkkimovdâsvástádâs sirdâšui Säämimuseo Siidan.